საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები

კომპანია ფლობს ISO 9001:2015 და ISO 22000:2005 საკვები პროდუქტების ხარისხისა და საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების მენეჯმენტის საერთაშორისო სისტემების სერტიფიკატებს.  ISO 22000:2005 თავის მხრივ მოიცავს HACCP (საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა) სერტიფიკატსაც, რომელიც  წარმოადგენს სურსათის უვნებლობის სისტემას.

მიმაგრებული ფაილები